Etherische-olie.com

Veiligheid van kaneelolie

Hoe veilig is etherische kaneelolie? We kunnen een promotiepraatje ophangen hoe geweldig kaneelolie is, maar we laten liever de experts aan het woord. Hierbij is het wel van belang om er rekening mee te houden dat er verschillende soorten kaneelolie bestaan. De twee meest voorkomende varianten zijn Cassia kaneelolie en Ceylon kaneelolie. Wij verkopen hier de Ceylon kaneelolie variant, voornamelijk omdat deze wat veiliger is dan de Cassia variant.

 

WebMD heeft geen informatie specifiek over kaneelschorsolie, maar wel over kaneelschors in pure variant. Omdat kaneelschorsolie rechtstreeks is onttrokken aan kaneelschors gaan de veiligheid waarschuwingen voor kaneelschors ook op voor kaneelschorsolie. WebMD geeft aan dat kaneelschors veilig is om te gebruiken in voedselhoeveelheden. Grotere hoeveelheden zijn niet veilig, en kunnen het lichaam schaden en de mond en slijmvliezen irriteren. Gebruik geen kaneelolie wanneer u borstvoeding geeft, zwanger bent, diabetes patiënt bent, een lage bloeddruk hebt, of in de komende weken een operatie moet ondergaan.

Etherische olie experts Tisserand en Young geven aan dat kaneelolie een van de snelst irriterende etherische oliën is, en dat 2% van de proefpersonen een vervelende huidreactie heeft op een dosering van 1% kaneelschorsolie (bron). Verschillende andere bronnen bevestigen de mogelijke irritatie die kaneelolie kan veroorzaken (Ackermann et al 2009, Calnan 1976, Sánchez-Pérez and García-Díez 1999). Tisserand en Young raden dan ook aan een dosering van maximaal 0,1% te gebruiken, bij gebruik op de huid, wat neerkomt op 1 ml per liter basisolie / andere mengstof. Verder geven Tisserand en Young aan dat een allergische reactie op kaneelolie vaker voorkomt bij mensen die ook last hebben van andere (seizoens)allergieën.

De ECHA en andere Europese bedrijven die handelen in kaneelschorsolie geven de volgende veiligheidswaarschuwingen voor de stof (wel gaan de veiligheid informatie bladen en de ECHA meer uit van grootschalig industrieel gebruik):  Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen komt. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. Kan kanker veroorzaken Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bovenstaande informatie in gedachten nemend raden wij de volgende voorzorgsmaatregelen aan bij het gebruik van kaneel(schors)olie.

 • Verdun kaneelschorsolie altijd, tot maximaal 1% van het mengsel. Wij raden 0,1% aan.
 • Gebruik geen kaneelschorsolie bij kinderen, bij zwangerschap of het geven van borstvoeding.
 • Gebruik geen kaneelschorsolie als u een lage bloeddruk heeft, diabetes heeft of binnenkort een operatie moet ondergaan.
 • Test altijd voor het eerste gebruik van kaneelschorsolie op allergieën door een mengsel van maximaal 1% kaneelschorsolie en de rest basisolie / ander verdunningsmiddel op de binnenkant van uw pols aan te brengen.

Meer informatie

ECHA
Veiligheid Informatie Blad

Deze informatie wordt u aangeboden door: Jaco Hollebrandse

Oprichter van 4You Webventures. Enthousiaste, jonge ondernemer met een passie voor e-commerce en alles er omheen.

Kaneelolie kopen

20 ml kaneelolie (of veelvouden hiervan)
50 ml kaneelolie (of veelvouden hiervan)

0
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leeg
  Shopping Cart