Etherische-olie.com

Uw privacy

4You Webventures, gevestigd aan van Oldenbarneveltplein 97 3317ET Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

4You Webventures 
van Oldenbarneveltplein 97
3317ET Dordrecht 
31623839123

Jaco Hollebrandse is de Functionaris Gegevensbescherming van 4You Webventures Hij/zij is te bereiken via info@4youwebventures.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

4You Webventures verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: (de eerste 4 uiteraard alleen als u die zelf gebruikt op de site)

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geanonimiseerd IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@4youwebventures.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

4You Webventures verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.
– Het verzenden van kortingscodes (alleen met uw toestemming).
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (alleen zodra dit invloed heeft op uw aankoop).
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– 4You Webventures analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
– 4You Webventures verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen geautomatiseerde besluitvorming gebruikt bij 4You Webventures. Iedereen krijgt dezelfde website, met dezelfde prijzen en dezelfde functionaliteit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

4You Webventures bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

– Naam, adres, woonplaats, contact gegevens en orderdata: wij bewaren deze data voor de wettelijke termijn van 7 jaar. Na 7 jaar ruimen we eens per half jaar de oude data op. Uw gegevens blijven dus maximaal 7,5 jaar bewaard.
– Conversaties via email en livechat: als kleine onderneming hebben wij geen mogelijkheid om onderscheid te maken tussen conversaties die specifiek over een order gaan en andere conversaties. Om te voorkomen dat we teveel weg gooien houden we hier dan ook voor de zekerheid de wettelijke termijn van 7 jaar aan, wat betekend dat na maximaal 7,5 jaar uw conversaties worden verwijderd. Eventueel kunnen we op individuele basis conversaties eerder verwijderen. Zie hiervoor: ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’
– Tracking: 4You Webventures doet aan tracking via Google Analytics. Wij gebruiken deze gegevens om onze websites te verbeteren. De google Analytics tracking gegevens worden geanonimiseerd en worden tot 50 maanden na uw laatste bezoek opgeslagen. Hierna worden deze door Google automatisch verwijderd. Daarnaast wordt er tracking toegepast via ons Cloudflare. Cloudflare is ons content delivery network wat zorgt dat onze sites veiliger en sneller werken. Cloudflare slaat analytische data 1 maand op.

Delen van persoonsgegevens met derden

4You Webventures deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 4You Webventures blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

4You Webventures gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 4You Webventures gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij hiermee onze websites kunnen verbeteren. Alle analytische data wordt geanonimiseerd zodat deze niet, of slechts met zeer grote moeite naar u is te herleiden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

– Google Analytics: Google Analytics laat een cookie achter die uw (geanonimiseerde) website bezoek meet.
-Tawk: verzorgt de livechat op onze websites. Zonder cookies is de Tawk livechat niet te gebruiken. Uiteraard zijn wij ook gewoon via email bereikbaar via info@4youwebventures.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 4You Webventures en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@4youwebventures.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 4You Webventures wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Houd er rekening mee dat wij gegevens die vallen onder wettelijke bewaartermijn niet mogen verwijderen. Hierbij kunt u denken aan orderdata. Daarnaast kunnen wij Google Analytics data niet naar u als persoon herleiden, en het is dan ook onmogelijk uw gegevens uit de Analytics dataset te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

4You Webventures neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@4youwebventures.nl

0
    0
    Winkelwagen
    Uw winkelwagen is leeg
    Shopping Cart